Prowadzący


br. Adam Gęstwa OFM Cap dyrektor szkoły

Absolwent Wyższego Seminarium Duchownego Kapucynów w Krakowie, współodpowiedzialny za formację zakonną w postulacie, sekretarz i wychowawca w Wyższym Seminarium Duchownym Braci Mniejszych Kapucynów w Krakowie oraz współtwórca programu formacyjnego o profilu franciszkańskim dla formacji początkowej, rekolekcjonista i spowiednik osób konsekrowanych i świeckich, współpracownik poradni Dzieła Pomocy św. O.Pio. Absolwent Szkoły Formatorów przy Ignatianum w Krakowie. Misjonarz Miłosierdzia.

br. Janusz  Pałka OFM Cap 

Absolwent Wyższego Seminarium Duchownego Kapucynów w Krakowie. Pełnił posługę wychowawcy w Wyższym Seminarium Duchownym Braci mniejszych Kapucynów w Krakowie oraz współtworzył program formacyjny o profilu franciszkańskim dla formacji początkowej, duszpasterz akademicki, rekolekcjonista, spowiednik oraz były gwardian klasztoru nowicjackiego. Absolwent Salwatoriańskiej Szkoły Formatorów w Krakowie. Aktualnie pełni posługę ojca duchownego w WSD Kapucynów w Krakowie.

br. dr Jerzy Uram OFM Cap

Studiował na Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie, doktor teologii. Wykłada w Wyższym Seminarium Duchownym Kapucynów w Krakowie. Był dyrektorem Ośrodka Rekolekcyjnego Świętego Ojca Pio w Skomielnej Czarnej. Obecnie pełni posługę gwardiana klasztoru formacyjnego oraz jest członkiem Zarządu Krakowskiej Prowincji Braci Mniejszych Kapucynów.

br. dr Piotr Jordan Śliwiński OFM Cap

Jeden z inicjatorów Szkoły dla Spowiedników oraz były dyrektor Szkoły. Absolwent Wydziału Filozofii na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie, wykładowca Wyższego Seminarium Duchownego Braci Mniejszych Kapucynów w Krakowie, wykładowca na Uniwersytecie Jagielońskim w Krakowie, autor publikacji z zakresu filozofii, antropologii kultury i nowej religijności. Spowiednik, kierownik duchowny i rekolekcjonista osób konsekrowanych i świeckich. 

br. mgr lic. Henryk Cisowski OFM Cap

Były dyrektor Szkoły dla Spowiedników. Licencjat nauk biblijnych uzyskany na Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie, doktorant teologii biblijnej na Uniwersytecie św. Tomasza w Rzymie. Wykładowca Nowego Testamentu w Wyższym Seminarium Duchownym Braci Mniejszych Kapucynów w Krakowie. Obecnie dyrektor Dzieła Pomocy im. św. o. Pio w Krakowie.

br. mgr lic. Marek Miszczyński OFM Cap

Absolwent Franciszkańskiego Instytutu Duchowości przy Papieskim Uniwersytecie "Antonianum" w Rzymie, wykładowca teologii duchowości w Wyższym Seminarium Duchownym Braci Mniejszych Kapucynów w Krakowie, spowiednik. Obecnie magister nowicjatu w Sędziszowie Małopolskim oraz członek Zarządu Krakowskiej Prowincji Kapucynów.

br. dr Robert Cielicki OFM Cap

Absolwent Wydziału Prawa Kanonicznego na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie,  Obecnie pracuje jako sędzia w Metropolitalnym Sądzie Biskupim w Krakowie i jest wykładowcą prawa kanonicznego w Wyższym Seminarium Duchownym Braci Mniejszych Kapucynów w Krakowie i Wyższym Seminarium Duchownym OO. Bernardynów w Kalwarii Zebrzydowskiej. Spowiednik, kierownik duchowny i rekolekcjonista.

br. dr Mateusz Hinc OFM Cap

Absolwent Wydziału Psychologii na Papieskim Uniwersytecie Salezjańskim w Rzymie, członek IRPIR (Międzynarodowe Zrzeszenie Psychologów Analizy Transakcyjnej), członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Zarządu Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich, wykładowca psychologii na Papieskim Uniwersytecie Jana Pawła II  w Krakowie i w kilku Wyższych Seminariach Duchownych, psycholog w Katolickim Medycznym Centrum Pomocy Ludziom w Trudnościach Emocjonalnych, spowiednik.

o. dr Kazimierz Fryzeł CSsR

 Absolwent Akademi Teologii Moralnej w Rzymie– Uniwersytet Lateranum. Wykładał KNS, teologię i praktykę sakramentu pojednania w WSD Redemptorystów w Tuchowie, WSD Franciszkanów w Krakowie. Był formatorem Alumnów WSD Redemptorystów w Tuchowie. Zaangażowany jest od początków w krakowskiej Szkole Spowiedników prowadzonej przez Braci Mniejszych Kapucynów. Współpracuje z wydawnictwem Homo Dei redemptorystów, zamieszczając artykuły z dziedziny sakramentu pojednania. Prowadzi rekolekcje dla kapłanów, alumnów i osób konsekrowanych.   

ks. dr hab. Andrzej Muszala prof. UPJPII

Kapłan archidiecezji krakowskiej, dr hab. teologii, prof. UPJPII, dyrektor Międzywydziałowego Instytutu Bioetyki Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, adiunkt w Katedrze Katolickiej Nauki Społecznej. Duszpasterz akademicki. Autor książek: Wybrane problemy etyczne z genetyki medycznej (1998); Medycyna a globalizacja (2003); Bioetyka w szkole (2007); Embrion ludzki w starożytnej refleksji teologicznej. Redaktor Encyklopedii bioetyki (wyd. I – 2005, wyd II - 2009). Prowadzi wykłady gościnne z bioetyki w Rosji, Białorusi, na Ukrainie i w Libanie; publikuje w miesięczniku dla lekarzy Medycyna Praktyczna. Zainteresowania: Etyczne aspekty we współczesnej genetyce, etyka początków życia, prawo bioetyczne polskie i międzynarodowe, problemy etyczne związane z AIDS.