Program

Szkoła dla Spowiedników obejmuje cztery kilkudniowe sesje rozłożone na cykl dwuletni. W praktyce, więc, każdego roku odbywać się będzie jedna sesja jesienna i jedna sesja wiosenna. 

Każda sesja dotykać będzie trzech aspektów:

 1. Intelektualnego - interdyscyplinarne i teoretyczne podstawy posługi w sakramencie pojednania. Aspekt intelektualny będzie przedstawiony i rozwinięty w następujących punktach:
  • antropologia kultury
  • psychologia
  • ikona biblijna
  • teologia
 2. Praktycznego - studium konkretnych przypadków spowiedniczych.
 3. "Doświadczeniowego" - możliwość przedstawienia pytań, dyskusji i wymiany doświadczeń.

  

Sesja I
Kontekst osoby penitenta i spowiednika


1. Część intelektualna - konwersatorium:

 1. Antropologia kultury: rozbicie osoby, osierocenie postmodernistyczne
 2. Psychologia: poczucie samotności i potrzeba bliskości
 3. Ikona biblijna
 4. Teologia: problem wiary penitenta i spowiednika, kapłaństwo
      spowiednika

2. Część praktyczna - studium konkretnych przypadków spowiedniczych.

3. Część "doświadczeniowa" - pytania, dyskusja, wymiana doświadczeń.

 

Sesja II
Poczucie grzechu a sakrament pojednania

 1. Część intelektualna - konwersatorium:

  1. Antropologia kultury: problematyka grzechu w kulturze współczesnej
  2. Psychologia: poczucie winy
  3. Ikona biblijna
  4. Teologia: teologia grzechu i żal za grzechy

 2. Część praktyczna - studium konkretnych przypadków spowiedniczych.
 3. Część "doświadczeniowa" - pytania, dyskusja, wymiana doświadczeń.

  

Sesja III
Celebracja i doświadczenie przebaczenia

 1. Część intelektualna - konwersatorium:
  1. Antropologia kultury: potrzeba przebaczenia i problematyka nienawiści
       w kulturze współczesnej
  2. Psychologia: dialog penitent-spowiednik zmierzający ku przebaczeniu
  3. Ikona biblijna
  4. Teologia: sumienie i doświadczenie przebaczenia
 2. Część praktyczna - studium konkretnych przypadków spowiedniczych.
 3. Część "doświadczeniowa" - pytania, dyskusja, wymiana doświadczeń.

 

Sesja IV
Aspekty praktyczne spotkania penitent-spowiednik

 1. Część intelektualna - konwersatorium:

  1. Antropologia kultury: Potrzeba komunikacji symbolicznej
  2. Psychologia: komunikacja interpersonalna - uczucie, gest, ciało,
       przedmiot
  3. Ikona biblijna
  4. Teologia: liturgia spotkania z Bogiem

 2. Część praktyczna - studium konkretnych przypadków spowiedniczych.
 3. Część "doświadczeniowa" - pytania, dyskusja, wymiana doświadczeń.