• limtorrent
 • Szkoła dla Spowiedników

  Krakowskiej Prowincji Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów

   

   

   


  "Pamiętaj, że zostałeś posłany dla zbawienia ludu, nie z powodu zasług, ponieważ to Pan Jezus, a nie ty, umarł za dusze. Ty zostałeś posłany z powodu posługi. Dlatego też w im świętszy sposób wypełniasz twój urząd tym bardziej będzie on owocny."

   

  św. Leopold Mandić  

   

   

   

   

   

   


  "Zawsze powinniśmy zachowywać nienaruszonymi dwie cnoty, a mianowicie: łagodność wobec bliźniego i świętą pokorę przed Bogiem."

   

  św. o. Pio  

   

   

   

   

  "Trzeba nam powrócić do konfesjonału jako miejsca sprawowania sakramentu pojednania, ale także jako miejsca, gdzie należy przebywać częściej."


  Benedykt XVI  

   

   

   

   

   

  "W końcu, gdybyście po spowiedzi na nowo zgrzeszyli – jak najprędzej podnieście się z upadku. Im dłużej ktoś z tym zwleka, tym trudniej jest mu się poprawić.
  Kto będzie używał tych środków, ten z pewnością odzyska zdrowie duchowe..."

   

  św. Jan Maria Vianney  

   

   

   

   


  "Nadzieja sprawia, że rośnie miłość, a miłość sprawia że rośnie nadzieja. Z pewnością nadzieja w Boską dobroć sprawia, że rośnie miłość ku Jezusowi Chrystusowi."

   

  św. Alfons Liguori  

  Szkoła dla Spowiedników
  Krakowskiej Prowincji Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów