• limtorrent
 • Szkoła dla Spowiedników

  Krakowskiej Prowincji Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów

  Program

  Szkoła dla Spowiedników obejmuje cztery kilkudniowe sesje rozłożone na cykl dwuletni. W praktyce, więc, każdego roku odbywać się będzie jedna sesja jesienna i jedna sesja wiosenna. 

  Każda sesja dotykać będzie trzech aspektów:

  1. Intelektualnego - interdyscyplinarne i teoretyczne podstawy posługi w sakramencie pojednania. Aspekt intelektualny będzie przedstawiony i rozwinięty w następujących punktach:
   • antropologia kultury
   • psychologia
   • ikona biblijna
   • teologia
  2. Praktycznego - studium konkretnych przypadków spowiedniczych.
  3. "Doświadczeniowego" - możliwość przedstawienia pytań, dyskusji i wymiany doświadczeń.

    

  Sesja I
  Kontekst osoby penitenta i spowiednika


  1. Część intelektualna - konwersatorium:

  1. Antropologia kultury: rozbicie osoby, osierocenie postmodernistyczne
  2. Psychologia: poczucie samotności i potrzeba bliskości
  3. Ikona biblijna
  4. Teologia: problem wiary penitenta i spowiednika, kapłaństwo
       spowiednika

  2. Część praktyczna - studium konkretnych przypadków spowiedniczych.

  3. Część "doświadczeniowa" - pytania, dyskusja, wymiana doświadczeń.

   

  Sesja II
  Poczucie grzechu a sakrament pojednania

  1. Część intelektualna - konwersatorium:

   1. Antropologia kultury: problematyka grzechu w kulturze współczesnej
   2. Psychologia: poczucie winy
   3. Ikona biblijna
   4. Teologia: teologia grzechu i żal za grzechy

  2. Część praktyczna - studium konkretnych przypadków spowiedniczych.
  3. Część "doświadczeniowa" - pytania, dyskusja, wymiana doświadczeń.

    

  Sesja III
  Celebracja i doświadczenie przebaczenia

  1. Część intelektualna - konwersatorium:
   1. Antropologia kultury: potrzeba przebaczenia i problematyka nienawiści
        w kulturze współczesnej
   2. Psychologia: dialog penitent-spowiednik zmierzający ku przebaczeniu
   3. Ikona biblijna
   4. Teologia: sumienie i doświadczenie przebaczenia
  2. Część praktyczna - studium konkretnych przypadków spowiedniczych.
  3. Część "doświadczeniowa" - pytania, dyskusja, wymiana doświadczeń.

   

  Sesja IV
  Aspekty praktyczne spotkania penitent-spowiednik

  1. Część intelektualna - konwersatorium:

   1. Antropologia kultury: Potrzeba komunikacji symbolicznej
   2. Psychologia: komunikacja interpersonalna - uczucie, gest, ciało,
        przedmiot
   3. Ikona biblijna
   4. Teologia: liturgia spotkania z Bogiem

  2. Część praktyczna - studium konkretnych przypadków spowiedniczych.
  3. Część "doświadczeniowa" - pytania, dyskusja, wymiana doświadczeń.

  Szkoła
  dla Spowiedników