Szkoła dla Spowiedników

Sesje

Ze względu na konwersatoryjną metodę pracy, ilość uczestników jednej sesji nie może przekroczyć 25 osób. Zajęcia odbywać się będą metodą konwersatorium. Każdy z tematów ujęty będzie z punktu widzenia zarówno penitenta jak i spowiednika. 

W ciągu roku odbywać się będzie jedna sesja jesienna i jedna sesja wiosenna:  

 Jesienna
     

       15-20 października 2017: pierwszy turnus nowej sesji

       23-27 października 2017: trzeci turnus trwającej sesji

         7-12 października 2018: trzeci turnus trwającej sesji

                                                   14-19 października 2018: pierwszy turnus nowej sesji

 

Wiosenna

     

       8-13 kwiecień 2018: czwarty turnus trwającej sesji

     15-20 kwiecień 2018: drugi turnus trwającej sesji

  

 

Sesje specjalistyczne:

Po ukończeniu dwuletniego cyklu, Szkoła dla spowiedników przewiduje dalszą formację poprzez organizację sesji specjalistycznych. 

Możliwe tematy takich sesji:

 

 • spowiedź różnych kategorii penitentów:
  • małżonkowie
  • narzeczeni
  • osoby duchowne
  • osoby w formacji początkowej
  • osoby o szczególnych/głębokich doświadczeniach duchowych
  • osoby z zaburzeniami psychicznymi (np. skrupulaci)
  • osoby homoseksualne
  • osoby z uzależnieniami
 • spowiedź a aborcja
 • relacja kapłan/spowiednik-kobieta
 • kapucyńska tradycja spowiednicza: o. Pio, o. Leopold Mandić, o. Honorat Koźmiński
 • spowiedź a:
  • kierownictwo duchowe
  • psychoterapia
 • spowiedź a egzorcyzmy
 • współpraca spowiednika ze specjalistami z innych dziedzin

 

Równolegle ze Szkołą dla spowiedników będą organizowane sympozja otwarte dla wszystkich chętnych. Do tej pory Wyższe Seminarium Duchowne Braci Mniejszych w Krakowie zorganizowało miedzy innymi sympozja na temat: "Pomoc duszpasterska kobiecie, która dokonała aborcji" (2002) oraz "Dialog w konfesjonale" (2003).

Szkoła dla Spowiedników
Krakowskiej Prowincji Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów