• limtorrent
 • Szkoła dla Spowiedników

  Krakowskiej Prowincji Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów

  Sesje

  Ze względu na konwersatoryjną metodę pracy, ilość uczestników jednej sesji nie może przekroczyć 25 osób. Zajęcia odbywać się będą metodą konwersatorium. Każdy z tematów ujęty będzie z punktu widzenia zarówno penitenta jak i spowiednika. 

  W ciągu roku odbywać się będzie jedna sesja jesienna i jedna sesja wiosenna:  

    Jesienna
               

         7-12 października 2018: trzeci turnus trwającej sesji

         14-19 października 2018: pierwszy turnus nowej sesji

   

   

   

   Wiosenna

       

         8-13 kwiecień 2018: czwarty turnus trwającej sesji

       15-20 kwiecień 2018: drugi turnus trwającej sesji

    

   

  Sesje specjalistyczne:

  Po ukończeniu dwuletniego cyklu, Szkoła dla spowiedników przewiduje dalszą formację poprzez organizację sesji specjalistycznych. 

  Możliwe tematy takich sesji:

   

  • spowiedź różnych kategorii penitentów:
   • małżonkowie
   • narzeczeni
   • osoby duchowne
   • osoby w formacji początkowej
   • osoby o szczególnych/głębokich doświadczeniach duchowych
   • osoby z zaburzeniami psychicznymi (np. skrupulaci)
   • osoby homoseksualne
   • osoby z uzależnieniami
  • spowiedź a aborcja
  • relacja kapłan/spowiednik-kobieta
  • kapucyńska tradycja spowiednicza: o. Pio, o. Leopold Mandić, o. Honorat Koźmiński
  • spowiedź a:
   • kierownictwo duchowe
   • psychoterapia
  • spowiedź a egzorcyzmy
  • współpraca spowiednika ze specjalistami z innych dziedzin

   

  Równolegle ze Szkołą dla spowiedników będą organizowane sympozja otwarte dla wszystkich chętnych. Do tej pory Wyższe Seminarium Duchowne Braci Mniejszych w Krakowie zorganizowało miedzy innymi sympozja na temat: "Pomoc duszpasterska kobiecie, która dokonała aborcji" (2002) oraz "Dialog w konfesjonale" (2003).

  Szkoła
  dla Spowiedników