Szkoła dla Spowiedników

Szkoła dla Spowiedników
Krakowskiej Prowincji Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów